IK in 5 stappen

Het verbeteren van de klantgerichtheid bij IK werkt voor jou verloopt volgens een 5-stappenplan. Het volgen van deze stappen gedurende een half jaar garandeert voldoende aandacht voor oriëntatie, communicatie, planvorming, uitvoering, borging en evaluatie van het programma.

Na afloop van het eerste half jaar volgt een evaluatie met alle betrokken. IK-online blijft nog een tweede half jaar beschikbaar om metingen te doen, rapportages te leveren over de voortgang en in kaart te brengen in welke mate klanten en medewerkers ambassadeurs van de organisatie zijn geworden.