Stap 1: de fundering van IK

De eerste stap van het programma legt de fundering voor het verdere verloop. Zodra afspraken zijn gemaakt over de aanpak, de planning, beschikbaarheid en taakverdeling start het programma met het selecteren, benoemen en interviewen van de leden van het interne IK-team.

Vervolgens worden de randvoorwaarden van het programma Ik werkt voor jou vastgelegd. Denk daarbij aan o.a. de verantwoordelijkheden en taken van het IK-team en hoe om te gaan met valkuilen en weerstand. Een workshop van een halve dag biedt hiervoor de handvatten. Maar ook de vorm, frequentie en inhoud van de rapportage worden nu bepaald.

De relatie met de klant wordt bepaald en er wordt een klantenpanel geselecteerd en uitgenodigd voor een discussie op diverse thema’s (=stap 2). Er komt een 0-meting op klantgerichtheid en medewerkerstevredenheid en de eerste gegevens worden in IK-online ingevoerd.

Er worden thema’s gekozen op basis waarvan later in het programma de kansen worden benoemd om daadwerkelijk verbeteringen in klantgerichtheid te realiseren. Het programma IK werkt voor jou wordt volledig geïntroduceerd waarbij doelstellingen, aanpak en resultaten worden omschreven.