Stap 3: aan de slag met IK

We gaan nu echt meters maken. In het komende half jaar worden de gesignaleerde kansen per thema benut en doelstellingen gerealiseerd. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de rapportage en voortgang. Uiteraard volgen er diverse tussentijdse en finale beloningen en verrassingen voor de geleverde prestaties. De stakeholders worden continue op de hoogte gehouden van de voortgang.

Rapportages en scores worden vastgelegd in IK-online. De voortgang wordt gemonitord en er wordt desgewenst bijgestuurd. Klanten worden hier actief bij betrokken.