Stap 4: steeds verder met IK

We gaan echt een stap verder. De aangepaste werkwijze of dienstverlening wordt vastgelegd en klantgerichtheid krijgt een duidelijke plek in de dagelijkse taken, werkzaamheden en overlegstructuren. Ook kan er besloten worden om de beoordelingssystematiek aan te passen. IK-online wordt gebruikt als maandelijks rapportage- en communicatiemiddel. Het programmateam biedt praktische ondersteuning op de werkvloer daar waar nodig.