Stap 5: de borging van IK

Na een half jaar volgt een evaluatie. Klanten, medewerkers, IK-team en management blikken terug op het afgelopen periode en evalueren de behaalde resultaten in verbeteren van klantgerichtheid. Tijdens deze evaluatie wordt ook gekeken in hoeverre de aangepaste werkwijze een “way of life” is geworden en op welk gebied nog eventuele actie moet worden ondernomen.

De verbetering van klantgerichtheid zorgt voor ambassadeurs onder klanten en medewerkers. Zij zetten zich in voor behoud en werving van nieuwe klanten en medewerkers en hebben een marketingfunctie bij bestaande en nieuwe producten en diensten van de organisatie. Een sterke, solide achterban is goud waard!