Hoe werkt IK

Doordat “IK werkt voor jou” geen incidentele korte training is maar een geïntegreerd programma van minimaal een half jaar is het resultaat blijvend. Klantgerichtheid wordt een “way of life” en wordt volledig opgenomen in de dagelijkse taken, werkzaamheden en overlegstructuren. En medewerkers krijgen meer plezier in hun werk.

IK stelt een intern IK-team samen dat bestaat uit medewerkers van het bedrijf of afdeling. Het IK-team faciliteert collega’s bij de invulling en uitvoering tijdens het programma. De leden van het IK-team worden voordat het programma van start gaat geïnstrueerd over de inhoud van en hun rol tijdens het programma. De online tool IK-online biedt o.a. houvast in voortgang en resultaten.

Klant staat écht centraal
Klanten spelen een belangrijke rol. Zij benoemen samen met de medewerkers de specifieke thema’s waar aan gewerkt moet worden en bepalen waar er kansen liggen om de klanttevredenheid te verbeteren. Hierin biedt Ik werkt voor jou echt maatwerk in aanpak en resultaten.

Gedurende de uitvoer van het programma is er een continue dialoog met klanten over de inhoud en de voortgang. Enquêtes vormen een belangrijk meetinstrument en worden actief ingezet onder klanten. Het samenspel tussen klanten en medewerkers maakt het programma IK werkt voor jou uniek.