Certificering

Het programma IK werkt voor jou richt zich op doelstellingen in klantgerichtheid en medewerkerstevredenheid welke door klanten en medewerkers zijn omschreven. Op het moment dat beide doelstellingen zijn gerealiseerd zijn volgt een certificering. De resultaten van de enquêtes vormen hierbij een belangrijk meetinstrument. Certificering dient als officiële, formele bevestiging dat de doelstellingen in verbeteren van klantgerichtheid behaald zijn.

Waarom is certificering belangrijk?
Certificering benadrukt dat het bedrijf op de goede weg is en de opgestelde doelstellingen ook daadwerkelijk realiseert. Het is tevens een mooie gelegenheid om samen met klanten en medewerkers een feestelijk tintje te geven aan de behaalde resultaten. Dit heeft meteen een positieve uitwerking op andere delen van de organisatie: zij raken geprikkeld en gemotiveerd om ook aan de slag te gaan. Voor teams die al meedoen is certificering een extra duwtje in de rug.

Certificeren van het team
Niet alleen het behalen van de doelstellingen worden gecertificeerd. Ook de coach en communicatiespecialist van IK mogen deze rol pas vervullen nadat zij zelf gecertificeerd zijn. Hiervoor volgen zij een 2-daagse workshop. Daarnaast mogen de leden van het IK-team pas in het team plaatsnemen nadat ook zij een certificering hebben ontvangen. Zij volgen een workshop van een halve dag.

Het programma stopt niet
Het formele einde van het programma na een half jaar stopt betekent niet dat het verder verbeteren van klantgerichtheid stopt. Na dit half jaar zit klantgerichtheid nog beter tussen de oren en heeft het zich inmiddels stevig geworteld in de organisatie. Mede daardoor onstaan iedere dag nieuwe kansen om focus te houden op klantgerichtheid. Optioneel lopen de enquêtes nog een half jaar door en blijft de resultaten in IK-online zijn beschikbaar. Dit biedt organisaties voldoende grip om ook ná IK werkt voor jou de hernieuwde focus en structuur vast te houden.