IK-online

Het programma IK werkt voor jou wordt ondersteund door IK-online: de stuwende kracht achter het programma. IK-online richt zich op motivatie, stimulatie en rapportage van aanpak en resultaten middels een online tool. IK-online versterkt de offline activiteiten. Hierin vindt men 24/7:

 • Presentatie van programma en deelnemers
 • Enquêtes voor klanten met betrekking tot klantgerichtheid
 • Enquêtes voor medewerkers met betrekking tot medewerkerstevredenheid
 • Registratie van de benoemde thema’s en kansen
 • Registratie van de gemaakte keuzes
 • Voortgang en rapportage van de uitvoering
 • Resultaten van eigen team en andere teams of bedrijfsonderdelen
 • Dagelijkse voorbeelden van klantgerichtheid binnen de eigen organisatie
 • Feedback van klanten en medewerkers
 • Project- en urenregistratie
 • Dagelijkse update via o.a. nieuwsberichten

Hoe werkt IK-online
Bij aanvang krijgen alle betrokkenen eigen inloggegevens. Na inloggen volgt een omgeving in look-and-feel van de eigen organisatie. Hierin heeft men toegang tot de verschillende onderdelen van IK-online. Per autorisatie wordt de mate van toegang tot de diverse onderdelen bepaald. IK-online is 24/7 toegankelijk.