Meetbaar

Het 5-stappenplan wordt stap voor stap doorlopen waarbij er na tien dagen al merkbare resultaten worden geboekt. Na realisatie van de klantgerichtheid- en medewerkerstevredenheid-doelstellingen volgt een IK-certificering. Hiervoor wordt een stempelkaart gehanteerd waarop de voortgang wordt geregistreerd. De resultaten en scores van de enquêtes bepalen mede het behalen van de beide doelstellingen.

De aanpak en werkwijze sluiten beter aan op de dagelijkse werkzaamheden en de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid zijn meetbaar verder gestegen. Dit heeft direct positieve gevolgen voor o.a. kwaliteit, productiviteit en uiteindelijk het financiële resultaat van het bedrijf.

Bekijk hier welke resultaten in klantgerichtheid behaald worden met het programma IK werkt voor jou.